Fenedexpress
Home
Leden inlog
Globe Magazine           Artikelen           Onderwerpen           Landen           Producten           Jaargangen
globe_cover_160.jpg

Globe Magazine voor Internationaal Ondernemen is het maandblad van Fenedex en wordt 11x per jaar aan alle aangesloten ondernemingen verstuurd. Globe Magazine (voorheen Fenedexpress) maakt u attent op voetangels en valkuilen in de wereld van export en internationaal ondernemen en kan u de hand reiken om nog slagvaardiger te opereren op de internationale markt.

Naast praktische financiële, fiscale en juridische informatie brengt Globe Magazine interviews met (top)managers en bestuurders van internationaal opererende bedrijven over de praktijk van exporteren en internationaliseren, vraaggesprekken met politici over exportbevordering, actuele informatie over bekende en minder bekende markten, praktische tips en informatie over interessante bijeenkomsten, seminars, projecten en publicaties. Exportmarketing, douanezaken, transport, veranderende internationale wetgeving, fiscaliteiten, financiën en exportonderwijs zijn maandelijks terugkerende items die voor elke exporteur van groot belang zijn.

Relaties van Fenedex in de politiek, bij ambassades en consulaten in het buitenland, werkgeversorganisaties, brancheorganisaties en docenten internationaal ondernemen in het HBO en MBO kunnen Globe Magazine voor Internationaal Ondernemen toegestuurd krijgen. Verspreiding vindt plaats in controlled circulation.