Fenedexpress
Home
Leden inlog
Globe Magazine           Artikelen           Onderwerpen           Landen           Producten           Jaargangen
Zoek direct op productnaam of selecteer een branche.
Zoek op productnaam  

Productnaam op alfabet  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aardolie en aardgaswinning/die...
Aardolie- en aardgaswinning
Aardolie- en steenkoolv. ind.,...
Aardolieverwerking
Adviesbureaus op gebied van au...
Afwerken van gebouwen
Akker- en of tuinbouw in combi...
Akker- en tuinbouw
Akt. tbv. financiele instellin...
Akt.tbv. financiele instelling...
Akt.tbv. verzekeringswezen/pen...
Aktiviteiten op gebied v film ...
Architecten-,ing-, ea. technis...
  Basisonderwys v.leerplichtigen...
Bedryfs-,werkgevers- en beroep...
Bemidd.in en beheer van onroer...
Benzineservicestations
Bereiden en verven van/vv. art...
Beveiliging & opsporing
Bewerken en spinnen van textie...
Bewerking van splijt- en kweek...
Binnenvaart
Bosbouw en dv. tbv. de bosbouw
Bouwinstallatie
Bouwnijverheid
Bouwrijpmaken van terreinen
Burgelyke en utiliteits-,water...
  Cafes e.d.
Carrosseriebouw, vv. van aanha...
Computercentra, data-entry-, p...
Computerservice- en inform.tec...
Culturele uitleencentra, openb...
Cultuur, sport en rekreatie
  Databanken
Detailhandel niet in winkel
Dh. en reparatie tbv partic. (...
Dh. farmaceutische en med.art....
Dh. in tweedehands goed/antiek...
Dienstverlening tbv. het vervo...
Drukkerijen eav. aktiviteiten
Dv. tbv. aardolie- en aardgasw...
Dv. tbv. landbouw (ex. veterin...
      
Expediteurs,cargadoors en bevr...
Extra- territoriale lichamen e...
  Financiele instellingen (ex.ve...
Fokken en houden van dieren
  Geldscheppende financiele inst...
Gespecialiseerde dh. voedins- ...
Gezondheids- en welzijnszorg
Gezondheidszorg
Gh. en handelsbenmiddeling (ex...
Gh. in intermediaire goederen,...
Gh. in landbouwprod. en levend...
Gh. in machines, apparaten en ...
Gh. overige consumentenartikel...
Gh. voedings- en genotmiddelen
Gieten van metalen
Groente- en fruitverwerking
  Handel in & rep.v.motorfietsen...
Handel in auto-onderdelen en -...
Handel in en reparatie v. auto...
Handel in en reparatie v. auto...
Handel in en reparatie van aut...
Handelsbemiddeling
Hoger onderwijs
Hotels, pensions en conferenti...
Houtind. en vv. art. van (ex. ...
      
Jacht(landbouw, visserij)
  Kampeerterr. & ov. voorz. recr...
Kantines en catering
Keuring en controle
  Laad-,los- en overslagakt. en ...
Landbouw, jacht en dv. tbv
Levensbesch.&politieke org.ove...
Logies-,maaltijden-en drankenv...
Looien en bewerken van leer
  Maatschappy- & geesteswetensch...
Milieudienstverlening
      
Natuursteenbewerking
Natuurwetenschappelijk speur- ...
Niet gespecialiseerde dh. in w...
  Onbekend
Onderh.& rep.v.computers & kan...
Onderwijs
Openbaar bestuur
Openbaar bestuur, overheidsd. ...
Opp.behand. en ov. metaalbewer...
Ov. eerste verwerking van ijze...
Overheidsdiensten
Overig amusement
Overig onderwijs
Overige delfstoffenwinning
Overige dienstverl.op gebied v...
Overige dienstverlening
Overige dienstverlening ten be...
Overige financiele instellinge...
Overige gespec. gh.& gh.alg.as...
Overige gespecialiseerde dh. i...
Overige recreatie
Overige zakelijke dienstverlen...
Overige zakelijke dienstverlen...
  P.en d.elektriciteit,aardgas,s...
Particuliere hh. met personeel
Pers-en nieuwsbureaus; journal...
Post en telecommunicatie
Post- en koeriersdiensten
Primaire houtbewerking
Projectontwikkeling & handel i...
  Radio en televisie
Rechtsk,accountants,boekhoudbu...
Reiniging v.gebouwen en transp...
Reisorg.&-bemiddeling:inform.v...
Reklamebureaus e.d.
Reparatie tbv.particulieren (e...
Reproduktie van opgenomen medi...
Restaurants, cafetaria's, snac...
      
Scheepsbouw- en reparatie
Slachterijen en vleesverwerkin...
Smeden/walsen/persen v. metaal
Speur- en ontwikkelingswerk
Sport
Systeemontwikkeling- en progra...
  Telecommunicatie
Textielveredeling
Turfwinning
  Uitgeve- en drukkerijen, repro...
Uitgeverijen en drukkerijen
Uitzendbur.uitleenbedr.,arbeid...
  Verhuur bouw-& sloopm.met bedi...
Verhuur v, roerende goed zonde...
Verhuur v.transportmid. (ex.pe...
Verhuur van en handel in onroe...
Verhuur van machines en werktu...
Verhuur van onroerend goed
Verhuur van overige roerende g...
Verhuur van personenauto's
Verplichte sociale verzekering...
Vervaardiging van landbouwmach...
Vervaardiging van meel
Vervoer door de lucht
Vervoer over de weg
Vervoer over land
Vervoer over water
Vervoer per spoor
Vervoer via pijpleidingen
Verwerking van tabak
Verzekingswezen/pensioenf. (ex...
Veterinaire diensten
Visserij, kweken van vis en di...
Visverwerking
Voorbereiden tot recycling v m...
Voorbereiding tot receikling
Voorbereiding tot recycling (e...
Voortgezet onderwijs
Vv. accu. elek.elementen en ba...
Vv. app. v. bewaking ind. proc...
Vv. audio- en video-apparatuur
Vv. audio-,video-en telecomm a...
Vv. auto's
Vv. auto's,aanhangwagens en op...
Vv. auto-onderdelen en -access...
Vv. basischemicalien
Vv. cement, kalk en gips
Vv. chemische produkten
Vv. cokesovenprodukten
Vv. diervoeder
Vv. dranken
Vv. el.lampen,buizen/verl.beno...
Vv. elektrische componenten
Vv. elektromotoren en transfor...
Vv. farmaceutische produkten
Vv. fietsen,motor- bromfietsen
Vv. fineer- en plaatmaterialen
Vv. gebreide en gehaakte artik...
Vv. gebreide en gehaakte stoff...
Vv. geisoleerde kabel en draad
Vv. gereedschapswerktuigen
Vv. glas en glaswerk
Vv. glas, aardewerk, cement, k...
Vv. houten emballage
Vv. ijzer en staal en ferro-le...
Vv. ijzeren en stalen buizen
Vv. kantoormachines en compute...
Vv. keramische producten (excl...
Vv. keramische tegels en plavu...
Vv. kleding en toebehoren (ex....
Vv. kleding van leer
Vv. kleding; bereiden en verve...
Vv. landbouwchemicalien
Vv. lederwaren (ex.kleding en ...
Vv. leer en lederwaren (ex. kl...
Vv. machines en apparaten
Vv. machines voor de productie...
Vv. med.app.en instumenten en ...
Vv. medische app. orthopedisch...
Vv. meet-,regel-en controle ap...
Vv. metalen constructiewerken
Vv. metalen in primaire vorm
Vv. meubels
Vv. meubels; vv. ov. goederen ...
Vv. muziekinstrumenten
Vv. onderhoudsmiddelen, parfum...
Vv. optische instumenten, foto...
Vv. ov. art. van hout, kurk, r...
Vv. ov. el. benodigdheden neg.
Vv. ov. elek.mach., app.en ben...
Vv. ov. goederen n.e.g.
Vv. ov. machines/apparaten voo...
Vv. ov. prod. van metaal (excl...
Vv. ov. transportmiddelen n.e....
Vv. ov.niet-metaalhoudende min...
Vv. overige chemische produkte...
Vv. overige textielprodukten
Vv. overige voedingsmiddelen
Vv. papier en kartonwaren
Vv. papier, karton en papier-e...
Vv. plantaardige/dierlijke oli...
Vv. prod. van beton, cement en...
Vv. prod. van metaal (ex.mach....
Vv. prod. van rubber
Vv. prod. van rubber en kunsts...
Vv. prod. voor de bouw uit geb...
Vv. produkten van kunststof
Vv. pulp, papier en karton
Vv. rollend spoor- en tramwegm...
Vv. schakel- en verdeelinricht...
Vv. scharen/bestek/gereeds./ha...
Vv. sierraden e.d. (ex. imitat...
Vv. spellen en speelgoed
Vv. sportartikelen
Vv. stoomketels
Vv. synthetische en kunstmatig...
Vv. tanks/reservoirs en ketels...
Vv. textiel
Vv. textielwaren (ex. kleding)
Vv. timmerwerk
Vv. transportmiddelen (ex. aut...
Vv. uurwerken
Vv. van huishoudelijke apparat...
Vv. van non-ferrometalen
Vv. van overige machines en ap...
Vv. van schoeisel
Vv. verf, lak, vernis, inkt en...
Vv. vlieg- en ruimtevaartuigen
Vv. voedingsmiddelen en dranke...
Vv. wapens en munitie
Vv. zendapp. tv. radio en app....
Vv. zuivelprodukten
      
Welzijnszorg
Werkg.-,werkn.&beroepsor.leven...
Werknemersorganisaties
Weven van textiel
Winning en distributie van wat...
Winning van steen
Winning van zand, grind, klei,...
  Zand-, grind- en kleiwinning
Zeevaart
Zoutwinning