Home
Leden inlog
Globe Magazine           Artikelen           Onderwerpen           Landen           Producten           Jaargangen
Deze maand

mei 2017

Globe Magazine voor Internationaal Ondernemen (voorheen Fenedexpress) is het maandblad van Fenedex en richt zich op exporterende en internationaliserende Nederlandse bedrijven. Globe Magazine maakt u attent op voetangels en valkuilen in de wereld van export en internationaal ondernemen en kan u de hand reiken om nog slagvaardiger te opereren op de internationale markt.

Naast praktische financiële, fiscale en juridische informatie brengt Globe Magazine interviews met (top)managers en bestuurders van internationaal opererende bedrijven over de praktijk van exporteren en internationaliseren, vraaggesprekken met politici over exportbevordering, actuele informatie over bekende en minder bekende markten, praktische tips en informatie over interessante bijeenkomsten, seminars, projecten en publicaties. Exportmarketing, douanezaken, transport, veranderende internationale wetgeving, fiscaliteiten, financiën en exportonderwijs zijn maandelijks terugkerende items die voor elke exporteur van groot belang zijn.